İnşaat Firmalarının Mimari ile İmtihanı

Okul hayatım ile başlayan mimari serüvenim içerisinde staj ve araştırma çalışmalarım esnasında ülkemiz içerisinde ki pek çok tarihi eserin mimarisini inceleme şansım oldu. Çalışma hayatım içerisinde yaptığım yurt dışı gezilerinde diğer kültürlere ait geleneksel, eski ve yeni ikon mimari tasarımları yerinde görmüş oldum.

Mimari teknik bir okul olmasına karşın bir sanat dalı olarak anılması gereken bölümlerden bir aynı zamanda. Çünkü tarih denildiği noktada siyasi, askeri ve sanat ve eserlerden bahsedilir. Dönemsel eserlerden ise cami, kervansaray vb. bir kaç yüzyıldır ayakta olan mimari şaheserler göz doldurmaktadır. Geçmişten günümüze ayakta olan eserler var iken içerisinde olduğumuz modern çağda Türk inşaat sektörünün mimari kültürüne şöyle bir bakış atmak isterim.
Her alanda gelişen teknoloji elbette ki inşaat sektörünü de etkilemektedir. İnşaat yapım sürecinde bütün çalışma gruplarında ki gelişmeler mevsimsel etkenler çok katlı, nitelikli bir konut projesinin çok çabuk yapılmasına olanak sağlıyor. Peki ilerleyen teknoloji ve ülkemizde ki gayrimenkul sektörünün ilerlemesine karşın inşaat firmalarının mimari bakış açısı ne durumda ?

Bir konut alanı için mimari proje gerçekleştirilirken elbette yapılması gereken gerek teknik gerek ise ticari pek çok analiz gerekir.Bu analizler eşliğinde, projenin yapım ve satış aşamasında sorun yaşamamak için mimari projenin yapılması gerekmektedir. Tabi bu konular firmanın sürdürülebilirliği için dikkat edilmesi gereken ticari konular. (Bu konuyu ayrı bir yazı olarak ele alacağım) Ama, gerek kendi tarihimiz içerisinde gerekse Avrupa tarihi içerisinde ki mimari kültürü görürken şu dönemde ülkemiz firmalarının inşaat projesi gerçekleştirirken işin sanat yönünü ele almadıklarını söylemek yanlış olmayacaktır.

Kısacası ticari düşünce ile hareket edilirken sanat yönüne ağırlık verilmediği, ileri yüzyıllar için bir sanat eseri mahiyetinde projeler gerçekleştirilmediği bir gerçek. Eski dönemlerde uzun yıllar süren bir yapı sürecine karşın ortaya çıkan sanatsal yapılar var iken gelişen teknolojilere rağmen sanatsal ve uzun yıllar ayakta kalacak yapılar üretmekten yoksun bir dönem içerisindeyiz.
Bir işletmenin kuruluş amacı varlığını sürdürebilmektir mutlaka ama işin ticari boyutu düşünülürken kimsenin yapmadığı sanatsal mimari projeleri hayata geçirmek sektörde farklılaşma sağlayacağı gibi markalaşma sürecini de hızlandıracaktır.

Bir cevap yazın