Mimari Proje Geliştirme Süreci

Farklı ülkelerin mimari yapılarına bakıldığında o ülke milletlerinin dini ve kültürel yapılarına göre şekillendiğini görmek mümkün. Bu ayrımı ülkemizin değişik bölgelerinde bile görmek mümkündür. Güneydoğu Anadolu’da ki yapıların Karadeniz veya Ege bölgesi yapılarından, kısacası birbirinden ayrıştığını görülebilmektedir.

Bu farklılaşmanın temelinde öncelikle iklim şartları varken o bölge insanının kültürel varlıklarının olduğunu da söyleyebiliriz. Bu farklılıklar mimari sanat kültürünün farklılaşmasının da temel nedeni olduğu söylenebilir. Gelişen teknoloji ve modern yaşam kırsaldan kente göçün önünü açtığı ve bir metropol şehir kültürünün oluştuğu bir gerçek.

ki iyi seyirle beraber lüks yaşam arzusuna binaen hayata geçirilen nitelikli konut projeler, ilk etapta talep görüyor olsa da ilerleyen zamanlarda daha hedef odaklı projelerin hayata geçirilmesinin gerekliliğini de görmekteyiz. Metropol bir şehrin bir bölgesinde hayata geçirilmek istenen konut projesinin mimari projesini, yapılmak istenen bölge halkının demografik yapısını göz önüne alarak şekillendirmekte fayda olacağını öngörmek gerekmektedir.

Elbette bu konu mikro analiz odaklı bir yorum ama burada asıl vurgulamak istediğim makro hedefler çerçevesinde hayata geçirilen konut projelerinin mikro analizlerinin de önemli olduğudur. İklim şartları, doğal yapı, bölge insanının demografik yapısı ve ondan sonra makro hedeflere yönelik analizler neticesinde hayata geçirilecek bir mimari proje sonrasında inşa edilecek olan konut projesi, hem arz fazlası olmaktan kurtulacak hemde ekonomik kayıp olmayacaktır.

Bir cevap yazın